Socrowd en de SDG’s: de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

De huidige vorm van welvaart gaat helaas nog steeds gepaard met heel wat ongelijkheid. Daarnaast staat de draagkracht van onze planeet onder grote druk, we overschrijden jaar na jaar de limieten van onze natuurlijke bronnen. Dit kan zo niet verder en daar is zo goed als iedereen zich van bewust... Want we erven de planeet niet van onze ouders, we lenen deze van onze kinderenBelgië heeft zich samen met de 193 lidstaten van de VN geëngageerd voor de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs), door de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ te ondertekenen. De SDG’s staan voor een noodzakelijke verandering en zijn onderling met elkaar verbonden. Ze zijn, samen met de bijhorende 169 subdoelstellingen, in 5 pijlers onderverdeeld: Mens, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap.

De komende jaren zijn hier cruciaal. Het goede nieuws is dat iedereen hier aan kan werken, zowel bedrijven, organisaties, overheden als privé personen. Door het financieren van sociale projecten en het betrekken van de crowd rond dit project op een coöperatieve manier, wil ook Socrowd bijdragen aan deze huidige wereldwijde beweging.

We linken daarom graag iedere campagne aan één of meerdere SDG’s, om duidelijk te maken waar ieder positief project, ieder aandeel in Socrowd, ieder uur dat door een vrijwilliger is gepresteerd, iedere doelgroepmedewerker die aan het werk wordt gezet, .. aan bijdraagt. Kortom hoe alle kleine of grote stappen contribueren aan deze noodzakelijke mondiale beweging.


Vandaar dat we vanaf begin 2019 op iedere campagnepagina de toepasselijke SDG’s vermelden. Zo kunnen we op geregelde tijdstippen meten en rapporteren hoe wij samen met onze projecten bijdragen per thema. Door de SDG’s te koppelen aan de missie van de projecten kunnen wij deze helpen om op een effectieve manier nog meer stakeholders (financiers, partners, leden, etc.) aan te spreken.

Met 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen is het niet eenvoudig om de terreinen af te bakenen waar Socrowd in werkt. Enkele van de doelstellingen waaronder de werking van Socrowd valt zijn hieronder uitgelegd:Doelstelling 3 Goede gezondheid en Welzijn

Subdoelstelling 3.8: Bijdragen aan een universele gezondheidsdekking, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico's, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten.

Een van de eerste projecten die Netwerk Rentevrij (de voorganger van Socrowd) financierde was het eerste wijkgezondheidscentrum ‘t Spoor in Antwerpen in 2007. Enkele jonge artsen en sociale werkers namen het initiatief om een tekort aan huisartsen op te vangen. Inmiddels zijn er al veel meer wijkgezondheidscentra gefinancierd. Een aantal andere voorbeelden zijn MediKuregem (2008), WGC Zuidrand vzw (2018), WGC het Voorland (2019).
Doelstelling 4 Kwaliteitsonderwijs

Subdoelstelling 4.1: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten

Een belangrijkste focus voor Socrowd is onderwijs. Daarin ondersteunen we enerzijds verschillende methodescholen, anderzijds ook scholen uit de gewone netten die bijvoorbeeld klimaatinvesteringen doen. Recente voorbeelden van projecten bij Socrowd hieromtrent zijn: Middelbare Steinerschool Aalst (2017), de Freinetschool Gits en de Steinerschool Brussel (2018)Doelstelling 8 Waardig werk en Economische groei

Subdoelstelling 8.5: Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde

Socrowd wil meehelpen om een einde te maken aan armoede door mensen met een beperking aan het werk te helpen. Een voorbeeld hiervan is de campagne voor het Fruit project van dagcentrum De Wroeter (2018). Mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk een plek vinden kunnen hier tewerkgesteld worden.
Doelstelling 13 Klimaat actie

Subdoelstelling 13.3: De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering.

Socrowd heeft een samenwerking met de stad Mechelen omtrent voor de scholencampagne ‘Paraat voor het Klimaat'. Elk jaar krijgen twee scholen (sinds 2019 is dit opengetrokken naar alle verenigingen) 35.500 euro subsidie voor een klimaatinvestering, mits een bijkomend bedrag voor de investering opgehaald wordt binnen het netwerk van de school. Hiervoor werkt de stad Mechelen samen met Socrowd. Het doel is om tegen 2020 alle Mechelse scholen 'Paraat voor het Klimaat' te maken. Mechelen Klimaatneutraal streeft naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegen 2020. Een aantal scholen die de prijs gewonnen hebben en succesvol een Socrowd-campagne hebben afgerond zijn: BA Pitzemburg en CDO Spoor 5 (2016), BS De Spreeuwen en CVO Crescendo (2017) en Campus Botaniek en Campus Stassart (2019).

> We verwijzen graag door naar de Belgische pagina www.sdgs.be voor een bredere kijk op alle SDG’s.

 

 

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Registreer u

Registreer u vandaag nog en begin met investeren in de projecten die u een hart toedraagt.

Leave this empty:

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Inloggen

 

U bent reeds actief of er is een fout opgetreden.

Klik hier om een nieuwe paswoord aan te vragen.

Klik hier om in te loggen.

Indien u problemen blijft ondervinden, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten.

 

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Bedankt voor uw registratie

 

U zal een e-mail ontvangen van uw registratie. Het is belangrijk dat u uw registratie bevestigt, daarna krijgt u toegang tot MySocrowd.

Mocht u de e-mail niet hebben ontvangen (check ook even uw spam-folder) probeer dan de paswoord-reminder (via de login-knop), u krijgt dat een nieuw paswoord toegewezen.

Indien de problemen zich blijven voordoen, neem dan contact op met onze diensten.

 

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Uw account

Sorry, deze gebruikersnaam werd niet teruggevonden in ons bestand.

Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

 

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Sorry, Uw gebruikersnaam en/of paswoord is niet correct. Indien u meerdere keren na elkaar foutief inlogt wordt uw account geblokkeerd voor een korte periode, gelieve in dat geval later opnieuw te proberen.

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Paswoord vergeten?

Vul uw gebruikersnaam in en we sturen u een e-mail om uw paswoord te resetten.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Leave this empty:

Om misbruik door software te voorkomen, vragen we je om de vier laatste cijfers van het hieronder vermelde telefoonnummer te noteren:

Socrowd • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be