Algemene Vergadering Socrowd 2020

Naar jaarlijkse gewoonte willen we jullie graag uitnodigen voor onze Algemene Vergadering. Deze AV zal dit jaar in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 plaatsvinden ten kantore van Notaris Berquin, en dit via volmachten. We wijzigen namelijk ook onze statuten dit jaar, naar de nieuwe vennootschapswetgeving, en dit moet altijd in bijzijn van een notaris gebeuren. Dit betekent in de praktijk dat alle aandeelhouders op voorhand de nodige documenten krijgen, en gaan kunnen stemmen via de voorziene  stemformulieren. Dus hoeft niemand van de aandeelhouders op het moment de AV zelf aanwezig te zijn.

Uiteraard willen we alle aandeelhouders de kans geven om vragen te stellen en zich te informeren rond de werking van Socrowd. Daarvoor voorzien we op 4 juni 2020 om 20u00 een online informatiesessie via Zoom. Hiervoor vragen we wel om op voorhand in te schrijven. Na inschrijving krijg je de link voor de live-sessie. Inschrijven kan gewoon via een mailtje naar ludo@socrowd.be of per telefoon op 0476/45 33 24. Dit uiterlijk tegen 3 juni. Indien er op voorhand al vragen zijn, dan mogen die al doorgegeven worden.

De agenda van deze gecombineerde algemene vergadering luidt als volgt:

A. Gewone algemene vergadering

  1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2019.
  2. Beslissing betreffende de bestemming van het resultaat.
  3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders, bij afzonderlijke stemming.

B. Buitengewone algemene vergadering

 4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verant­woording van de voorgestelde wijzi­ging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.       Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 3 van de statuten.

5. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen creatie van een derde soort van aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.    Creatie van een derde soort van aandelen, met name C aandelen, en toewijzing van de betrokken bestaande aandelen aan de nieuwe soort. Wijziging van de rechten verbonden aan de A aandelen en B aandelen.

6. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

7. Aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarin tevens de datum van de gewone algemene vergadering geëxpliciteerd wordt.

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

9. Wijziging van het intern reglement.

10. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

11. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

We stellen graag al deze documenten ter beschikking van de aandeelhouders:

Ontwerpvolmacht voor de gecombineerde algemene vergadering

Ontwerp van wijzigingen aan de statuten

Ontwerp van gewijzigd intern reglement

Voorstel voor Interne balans en resultatenrekening

Voorstel voor het Activiteitenverslag 2019

Verslag van de controlerend vennoot.

Geef ons gerust een seintje via info@socrowd mochten hierover nog vragen zijn!

29/05/2020

overzicht

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Leave this empty:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Registreer u

Registreer u vandaag nog en begin met investeren in de projecten die u een hart toedraagt.

Leave this empty:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Inloggen

 

U bent reeds actief of er is een fout opgetreden.

Klik hier om een nieuwe paswoord aan te vragen.

Klik hier om in te loggen.

Indien u problemen blijft ondervinden, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Bedankt voor uw registratie

 

U zal een e-mail ontvangen van uw registratie. Het is belangrijk dat u uw registratie bevestigt, daarna krijgt u toegang tot MySocrowd.

Mocht u de e-mail niet hebben ontvangen (check ook even uw spam-folder) probeer dan de paswoord-reminder (via de login-knop), u krijgt dat een nieuw paswoord toegewezen.

Indien de problemen zich blijven voordoen, neem dan contact op met onze diensten.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Uw account

Sorry, deze gebruikersnaam werd niet teruggevonden in ons bestand.

Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Sorry, Uw gebruikersnaam en/of paswoord is niet correct. Indien u meerdere keren na elkaar foutief inlogt wordt uw account geblokkeerd voor een korte periode, gelieve in dat geval later opnieuw te proberen.

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be

Paswoord vergeten?

Vul uw gebruikersnaam in en we sturen u een e-mail om uw paswoord te resetten.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 0476 45 33 24 • info@socrowd.be