Activeer je spaargeld voor
CDO Spoor 5, Klimaatbewust!

Mechelen, Antwerpen
Onderwijs

CDO SPOOR 5, Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs, werkt hard aan het verlagen van de energiekosten. Wij zijn klimaatbewust maar rekenen op jouw financiële steun om ook als school klimaat neutraal te kunnen worden.

Dit project is gesloten voor investeringen.


CDO Spoor 5: Klimaatbewust beroepssecundair onderwijs

Bij CDO SPOOR 5, centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, werken wij sinds jaren hard aan het verlagen van de energiekosten. Niet alleen combineren jongeren leren en werken bij ons, de beste manier om de stap te zetten naar de arbeidsmarkt, maar wordt er ook extra aandacht gegeven aan acties rond klimaat en milieu. CDO SPOOR 5 deed mee aan de wedstrijd: “Paraat voor het klimaat” van de Stad Mechelen ÈN werd laureaat van deze wedstrijd. Wij zijn klimaatbewust maar rekenen op jouw financiële steun om ook als school klimaat neutraal te kunnen worden.


Hoe kan je ons helpen?
Voor een renteloze lening van 7500 euro bij Socrowd willen wij één derde, dus 2500 euro, via crowdfunding bij particulieren of bedrijven inzamelen. Indien dit lukt, verdrievoudigt Socrowd dit bedrag, zodat wij de som van 7500 euro kunnen investeren in ons project:

1. Koop een aandeel (of meerdere aandelen) van Socrowd en motiveer je kennissen en vrienden om dit ook te doen, zodat wij met jouw steun deze investering in het klimaat waar kunnen maken. Een aandeel kost 100 euro, je kan maximaal 50 aandelen per particulier aankopen.

2. Deel dit project met jouw netwerk op sociale media, via e-mail, of praat erover.

Na 2 jaar hebben wij de lening aan Socrowd terugbetaald en kan je je aandeel terug verkopen aan Socrowd: Je krijgt dan jouw 100 euro terug. Je kan er ook voor kiezen je aandeel niet te verkopen en zo ruimte creëren voor andere maatschappelijk zinvolle projecten en organisaties.Ons project

De volgende technische ingrepen en werken zijn hard nodig bij CDO SPOOR 5: Vervanging van de stookinstallatie, isolatie van de zolders, het plaatsen van zonnepanelen en relighting, de verouderde TL-armaturen zijn dringend aan vernieuwing toe. Ingrepen die alleen kunnen worden ondernomen met jouw hulp!Daarom doen wij een crowdfunding campagne bij Sociaal Crowdfunding platform Socrowd. Door het kopen van één of meerdere Socrowd-aandelen van 100 euro kan je in een duurzaam, sociaal en maatschappelijk project investeren. Een project dat perfect past binnen de intentie van de Stad Mechelen om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Help jij onze investeringen binnen “Paraat voor het klimaat” mogelijk te maken?


Beloning

Investeren in ons project betekent dat je kiest voor een crowdfunding onder de vorm van een motiverende beloning. Als investeerder kan je genieten van een aantal voordelen:

 • Wij zullen je op regelmatige tijdstippen tips bezorgen om zuinig om te gaan met energie of om energie te besparen.

 • Als aandeelhouder krijg je de kans om te genieten van extra’s tijdens activiteiten van onze hotelopleiding. Ook dit in het kader van ons klimaatproject.


Vanaf 1 september 2017 worden wij BA Campus Nekkerspoel.


Partners
Samen met ons netwerk hebben wij de expertise en ervaring van de volgende partners ingezet om te kijken wat technisch en financieel noodzakelijk was en wie ons kon helpen met de concrete uitvoering van het project:

 • De Stad Mechelen
 • Scholengroep 5
 • MOS
 • Kamp C
 • Socrowd
 • Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Voor de uitvoering van project CDO SPOOR 5, krijgen wij naast de lening bij Socrowd toegang tot de volgende financiële middelen: 30.000 euro subsidie van de Stad Mechelen en meer dan 100.000 euro inbreng vanuit het GO! Scholengroep 5 en het CDO SPOOR 5 zelf.


CDO SPOOR 5 in het kort
Bij CDO SPOOR 5 streven we naar het behalen van een beroepskwalificatie EN een onderwijs- kwalificatie! Lessen beroepsgerichte vorming en 2de taal worden aangevuld met PAV (Project algemene vakken). Lessen waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan het klimaat en milieu.

Zo wordt er tijdens enkele themaweken voor de vakoverschrijdende eindtermen gewerkt aan de vorming van klimaatbewuste jongeren. Ook worden wekelijks of maandelijks energietips doorgespeeld aan de leerlingen, ouders, buurtbewoners en partners binnen ons netwerk. Voor jongeren die het niet onmiddellijk goed lukt om een beroepskwalificatie EN onderwijs- kwalificatie te behalen, zijn er bij CDO SPOOR 5 ook andere trajecten binnen het deeltijds onderwijs. Hier wordt onder andere gewerkt aan; attitudes, competenties en vaardigheden, en sollicitatietraining. Ook worden deze jongeren voorzien van extra begeleiding en ondersteuning om de stap naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken.


Details technische ingrepen
project CDO SPOOR 5 klimaatneutraal

 • Vervanging van de stookinstallatie door een moderne, zuinige installatie. Hiervoor werd vanuit de dienst infrastructuur van onze scholengroep een studie gepland om na te gaan welke technische ingrepen noodzakelijk waren. Zo gaat het naast de vernieuwing van de branders ook om aanpassingen van de sturing, de kringen, de binnen- en buitenvoelers en aan enkele radiatoren. Deze werken zijn reeds in uitvoering en moeten afgerond zijn tegen de start van volgend schooljaar.

 • Isolatie van de zolders. Ook hiervoor werd de nodige informatie verzameld en werden verschillende opties besproken. Uiteindelijk werd er voor gekozen om de zolderisolatie ook te koppelen aan het vernieuwen van de dakbedekking van enkele daken. Dit wordt dan opgenomen in een meerjarenplanning om de kosten te kunnen spreiden.

 • Plaatsen van zonnepanelen. Naast het verminderen van de energievraag en dus het gebruik werd er ook voor gekozen om een deel van de energie zelf op te wekken. Zonnepanelen plaatsen is een bewuste keuze die reeds in het verleden gemaakt werd. Daarom werden enkele jaren geleden de bevestigingen voor de zonnepanelen al geplaatst tijdens werkzaamheden aan een dak. Het dossier werd reeds opgestart en de zonnepanelen zullen in de loop van het volgende schooljaar geplaatst worden. Ook aan het bekendmaken van het rendement van deze zonnepanelen wordt gedacht en zowel aan de toegang, als aan de straatkant, zullen displays geplaatst worden, die de energieproductie zullen weergeven.

 • Relighting. Het CDO SPOOR 5 is gehuisvest in een ouder gebouw. Uiteraard werden in het verleden reeds inspanningen gedaan om de verlichting aan te passen, maar er is nog heel wat werk. Er zijn nog een heel aantal verouderde TL-armaturen, die dringend aan vernieuwing toe zijn. Op dit moment wordt met experten overlegd om na te gaan welke oplossing het beste is voor het CDO SPOOR 5. Het gaat dan om het maken van de keuze voor LED-verlichting of voor de nieuwe, zuinige T5 TL-verlichting. In de loop van volgend schooljaar zal gestart worden met de relighting van onze refter en ons secretariaat.


Dit project is gesloten voor investeringen.

Bij 100% vermenigvuldigt Socrowd jouw spaargeld met 3. Op die manier krijgen wij onze renteloze lening. Zodra wij die hebben terugbetaald, kan je je aandeel terug opvragen.

Lees voor het investeren de infonota

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Leave this empty:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Registreer u

Registreer u vandaag nog en begin met investeren in de projecten die u een hart toedraagt.

Leave this empty:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Inloggen

 

U bent reeds actief of er is een fout opgetreden.

Klik hier om een nieuwe paswoord aan te vragen.

Klik hier om in te loggen.

Indien u problemen blijft ondervinden, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Bedankt voor uw registratie

 

U zal een e-mail ontvangen van uw registratie. Het is belangrijk dat u uw registratie bevestigt, daarna krijgt u toegang tot MySocrowd.

Mocht u de e-mail niet hebben ontvangen (check ook even uw spam-folder) probeer dan de paswoord-reminder (via de login-knop), u krijgt dat een nieuw paswoord toegewezen.

Indien de problemen zich blijven voordoen, neem dan contact op met onze diensten.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Uw account

Sorry, deze gebruikersnaam werd niet teruggevonden in ons bestand.

Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Sorry, Uw gebruikersnaam en/of paswoord is niet correct. Indien u meerdere keren na elkaar foutief inlogt wordt uw account geblokkeerd voor een korte periode, gelieve in dat geval later opnieuw te proberen.

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Paswoord vergeten?

Vul uw gebruikersnaam in en we sturen u een e-mail om uw paswoord te resetten.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be