Verslag AV, BAV en nieuwe statuten

Op 16 juni 2020 vond onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Sinds mei 2019 is er een nieuwe vennootschapswetgeving van kracht. Daarom hebben we er voor gekozen om meteen ook onze statuten en intern reglement aan te passen, zodat deze in lijn zijn met de nieuwe wetgeving. Meteen dus ook een moment dus om onze statuten helemaal scherp te stellen. 

Voor een statutenwijziging is er een Bijzondere Algemene Vergadering nodig, en deze kon dus op hetzelfde moment plaats vinden. Het was wegens het geldende samenscholingsverbod helaas niet mogelijk om fysiek samen te komen, vandaar dat we ervoor hebben geopteerd om via volmachten te stemmen. Er waren voldoende stemmen aanwezig om beide vergaderingen te laten doorgaan. 

Dit zijn de documenten die we hierbij graag ter beschikking stellen, naar aanleiding van beide vergaderingen.  De taal in deze documenten kan heel omslachtig klinken. Daarom kan je onderaan een korte simpele samenvatting 'in mensentaal' vinden van de nieuwe of gewijzigde onderwerpen in de statuten en het intern reglement. 

Bij een jaarafsluiting hoort traditioneel wel een overzichtje van het voorbije jaar. Vandaar dat we ook graag het Activiteitenverslag van 2019 ter beschikking stellen als downloadbare pdf.

- VERSLAG AV EN BAV 16juni2020.pdf  

Socrowd-gecoördineerde_statuten_dd_16juni2020.pdf

- Activiteitenverslag_Socrowd_2019.pdf

INTERN REGLEMENT SOCROWD DD16JUNI2020 FINAAL.pdf

 


Gewijzigde items in onze statuten:

- Aanpassing aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, omtrent bestuur, aandeelhouderschap, bestemming van de winst, … Dit omvat het optimaliseren van bestaande afspraken en het opnemen van de bepalingen van de nieuwe wetgeving. Een aantal bepalingen zijn verplicht onder de nieuwe wetgeving en deze zijn opgenomen.

- Een aantal bepalingen zijn verplaatst van de statuten naar het Intern reglement. Dit kan iets vlotter worden aangepast dan de statuten omdat daarvoor geen notariële akte nodig is. Zo is bijvoorbeeld een deel van de doelomschrijving verplaatst naar het intern reglement. Het doel van Socrowd is echter niet gewijzigd qua inhoud, dat blijft hetzelfde.

- De creatie van een nieuwe aandeelhouderscategorie: C-aandelen waarbij de C aandeelhouder beperkt wordt met betrekking tot het aantal aandelen waarvoor hij/zij kan uittreden en het scheidingsaandeel dat hij krijgt. Deze waarde wordt bepaald in functie van het bedrag van dat nog openstaat onder de lening(en) die door deze C-aandeelhouder(s) worden geborgd. Dit om het risico voor Socrowd te beperken.

- De bepaling van het scheidingsaandeel is meer in detail uitgewerkt.

- Het aandeelhoudersregister wordt volgens de nieuwe wettelijke bepalingen bijgehouden.

- Een aandeel kan nu slechts op naam van 1 persoon of organisatie staan, niet op bvb de beide namen van een koppel.

- De voorwaarden voor vrijwillige uittreding zijn meer in detail vastgelegd, net als de voorwaarden voor het uittreden van rechtswege.

De voornaamste onderwerpen van het Intern Reglement:

- De definiëring van een aantal toepasselijke termen

- Aandeelhouderschap: bepalingen omtrent overdracht, het aandeelhoudersregister, categorieën, uitgifte, uittreding, uitsluiting, bepaling van het scheidingsaandeel

- Bepalingen omtrent de werking van Raad van Bestuur: interne werking, dagelijkse werking, ..

- Bepalingen omtrent de werking van het Kredietcomité

- Bepalingen omtrent de winstverdeling

- Geheimhoudingsplicht

- Overige algemene bepalingenGeef ons gerust een seintje via info@socrowd mochten hierover nog vragen zijn!

Foto door Dylan Ferreira via Unsplash

17/08/2020

overzicht

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Leave this empty:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Registreer u

Registreer u vandaag nog en begin met investeren in de projecten die u een hart toedraagt.

Leave this empty:

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Inloggen

 

U bent reeds actief of er is een fout opgetreden.

Klik hier om een nieuwe paswoord aan te vragen.

Klik hier om in te loggen.

Indien u problemen blijft ondervinden, gelieve dan contact op te nemen met onze diensten.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Bedankt voor uw registratie

 

U zal een e-mail ontvangen van uw registratie. Het is belangrijk dat u uw registratie bevestigt, daarna krijgt u toegang tot MySocrowd.

Mocht u de e-mail niet hebben ontvangen (check ook even uw spam-folder) probeer dan de paswoord-reminder (via de login-knop), u krijgt dat een nieuw paswoord toegewezen.

Indien de problemen zich blijven voordoen, neem dan contact op met onze diensten.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Uw account

Sorry, deze gebruikersnaam werd niet teruggevonden in ons bestand.

Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Inloggen

U moet inloggen om verder te gaan.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Sorry, Uw gebruikersnaam en/of paswoord is niet correct. Indien u meerdere keren na elkaar foutief inlogt wordt uw account geblokkeerd voor een korte periode, gelieve in dat geval later opnieuw te proberen.

Leave this empty:

 

Paswoord vergeten?
Klik hier om opnieuw in te stellen.

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be

Paswoord vergeten?

Vul uw gebruikersnaam in en we sturen u een e-mail om uw paswoord te resetten.


Nog geen login? Maak er hier vlug eentje aan!

Leave this empty:

 

Socrowd Erkende CVSO • T +32 468 182 392 • info@socrowd.be